Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?

Gospodarka rynkowa, Przedsiębiorstwo

Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP III.2. Gospodarka rynkowa – uczeń: wykazuje zalety gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym, doceniając fundamentalne wartości, na jakich się ona opiera (wolność gospodarcza, prywatna własność);

ZP III.5. Gospodarka rynkowa – uczeń: określa zależności między podmiotami gospodarki rynkowej, w tym państwem, gospodarstwem domowym i przedsiębiorstwem;

ZR II.12. Gospodarka rynkowa – uczeń: charakteryzuje narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę oraz dyskutuje na temat metod przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym w gospodarce krajowej i światowej;

ZR II.13. Gospodarka rynkowa – uczeń: rozróżnia podejście etatystyczne i liberalne w rozpatrywaniu roli państwa w gospodarce i ich wpływ na funkcjonowanie biznesu;

ZR V.1. Przedsiębiorstwo – uczeń: klasyfikuje przedsiębiorstwa według kryteriów rodzaju prowadzonej działalności, celów działalności, wielkości i formy własności oraz charakteryzuje innowacyjne modele biznesu, w tym startupy, oraz przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie;

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF.

Materiały edukacyjne

Odtwórz film na temat Animacja multimedialna: Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!