Podstawa programowa BIZ

Podstawa programowa BIZ

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest formalną podstawą do ujmowania przez dyrektorów nowego przedmiotu biznes i zarządzanie w ofercie rekrutacyjnej (tj. planowania klas z jego realizacją w zakresie rozszerzonym) oraz w szkolnych planach nauczania i arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Oznacza to, że po raz pierwszy w polskich szkołach będzie możliwość realizacji przedmiotu ekonomicznego w zakresie rozszerzonym i zdawania z niego matury.

Podstawa programowa BIZ nie zrywa całkowicie z dotychczasowym modelem kształcenia w zakresie przedsiębiorczości realizowanym w ramach podstaw przedsiębiorczości. Zachowano m.in. treści dotyczące gospodarki rynkowej, finansów, rynku pracy i przedsiębiorstwa. Większy nacisk położono na kształtowanie kompetencji miękkich, w tym 4K. Nowym osobnym działem podstawy programowej BIZ jest przygotowanie do planowania i realizacji projektów.

Więcej: www.gov.pl

prof. Tomasz Rachwał
prof. Tomasz Rachwał

Profesor Tomasz Rachwał o tym, co nowego w podstawie programowej BIZ

marzec 2023 r.

Komentarz do podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie

luty 2023 r.

Ogólnopolskie spotkanie informacyjne online MEiN i Centrum GovTech – podstawa programowa BIZ

20 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie online, poświęcone omówieniu głównych założeń podstawy programowej BIZ oraz przedstawieniu praktycznych rekomendacji dla nauczycieli.

Ekspercką wiedzą podzielił się z uczestnikami Bartłomiej Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej

Przewiń na górę