Podręczniki BIZ

Pierwsze wydawnictwa rozpoczęły pracę nad przygotowaniem podręczników do nowego przedmiotu biznes i zarządzanie

Aktualna lista wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do biznes i zarządzanie dostępna jest poniżej – aby odświeżyć listę, po kliknięciu w poniższy link, należy w nacisnąć przycisk „SZUKAJ”:

Podręczniki do BIZ przygotowywane są dla liceów i techników, zarówno do zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Bezpłatny podręcznik BIZ od SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości ogłosiła na I Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli BIZ udostępnienie bezpłatnego podręcznika dla wszystkich szkół ponadpodstawowych, wspierając uczniów i nauczycieli we wdrożeniu innowacyjnego przedmiotu.