O nowym przedmiocie

O nowym przedmiocie

Przedmiot wprowadzany przez

MEiN, MEiN TECH, GovTech Polska

Najważniejsze informacje o nowym przedmiocie

 • Rok szkolny 2023/2024 jest pierwszym rokiem realizacji nowego przedmiotu, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości
 • Nowy przedmiot jest realizowany w szkołach ponadpodstawowych
 • BIZ jest realizowany zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym
 • Od 2027 r. będzie można zdawać maturę z BIZ
 • Celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, poprzez rozwój kluczowych kompetencji (m.in. postawy przedsiębiorcze, umiejętności menedżerskie, przywódcze) oraz praktyczne podejście w realizacji przedmiotu w szkole

Pobierz folder:

Konsultacje

Od lutego do lipca 2022 r. zespół konsultacyjny Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej prowadził badania jakościowe z nauczycielami, edukatorami, instytucjami trzeciego sektora oraz przedsiębiorcami. Przeprowadzono blisko sto spotkań.

MEiN z Centrum GovTech, Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Piotrem Mazurkiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej przeprowadziło ogólnopolskie konsultacje z uczniami. Wysłano formularz ankietowy do wszystkich uczniów biorących udział w konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”. Po zebraniu wyników MEiN zorganizowało 17 maja 2022 r. ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne online z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka i Wicedyrektora Programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Antoniego Rytla. Uczestniczyło w nim blisko tysiąc uczniów.

Seminaria stacjonarne i online organizowane przez Warszawski Instytut Bankowości

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli oraz samorządami terytorialnymi w całym kraju, organizuje seminaria „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”, których celem jest wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w przygotowaniu się do zmian, jakie nastąpią w roku szkolnym 2023/2024.

W trakcie tych spotkań przekazujemy bieżące informacje o pracach nad wprowadzeniem do polskich szkół przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedstawiamy materiały i projekty edukacyjne, mogące wspomóc nauczycieli w procesie wdrażania zmian w edukacji ekonomicznej na poziomie szkół ponadpodstawowych. Informujemy również o projektach edukacyjnych wpierających nauczycieli w szkołach podstawowych.

Więcej na stronie: www.wib.org.pl

II Ogólnopolskie Seminarium dla nauczycieli:
„Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży
– wyzwania i propozycje.”

30 marca 2023 r.

Ogólnopolskie spotkanie informacyjne online MEiN i Centrum GovTech

29 listopada 2022 r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla dyrektorów i nauczycieli. Agenda obejmowała m.in. podstawowe informacje o BIZ, kompetencjach przyszłości, kontekście reformy, zmianach w stosunku do podstaw przedsiębiorczości i informacje o inicjatywach wspierających edukację ekonomiczną.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Antoni Łukasik – Centrum GovTech
 2. Mateusz Rafał – Dyrektor Departamentu Centrum Transformacji Cyfrowej
 3. Bartłomiej Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
 4. prof. Tomasz Rachwał – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5. Waldemar Zbytek – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Ogólnopolskie spotkanie informacyjne online MEiN i Centrum GovTech – Podstawy programowe BIZ

20 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie online, poświęcone omówieniu głównych założeń podstaw programowych BIZ oraz przedstawieniu praktycznych rekomendacji dla nauczycieli.

Ekspercką wiedzą podzielił się z uczestnikami Bartłomiej Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej

Ogólnopolskie spotkanie informacyjne online MEiN i Centrum GovTech - Przygotowanie oferty klas z rozszerzonym BIZ

Ekspercką wiedzą podzielił się z uczestnikami prof. Tomasz Rachwał – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nauczycieli BIZ

13 kwietnia, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbył się Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nauczycieli BIZ, podczas którego eksperci przeprowadzili dla blisko 400 nauczycieli szereg stacjonarnych szkoleń dotyczących praktycznych metod nauczania BIZ-u. Nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu pracy projektowej, metodyki case study oraz wykorzystania technologii w edukacji.

W Kongresie wzięli udział goście specjalni: JM Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Oprócz szkoleń i warsztatów ogłoszone zostały istotne dla przebiegu reformy nowego przedmiotu informacje:

 • Bezpłatny podręcznik SGH do BIZ – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacji Pomyśl o Przyszłości ogłasza tworzenie bezpłatnego podręcznika dla wszystkich szkół ponadpodstawowych, wspierając uczniów i nauczycieli we wdrożeniu innowacyjnego przedmiotu.
  Więcej o książce na ksiegarnia.difin.pl
 • Narzędzia Nauczyciela BIZ – prezentacja bezpłatnych materiałów i narzędzi wspierających nauczyciela w nauczaniu biznesu i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem pracy projektowej uczniów oraz interaktywnych elementów przedmiotu. Przygotowany pakiet narzędzi będzie bezpłatnie rozdysponowany do szkół z inicjatywy szerokiego porozumienia biznesu, organizacji trzeciego sektora wspierającego wdrożenie przedmiotu biznes i zarządzanie.
 • Otwarcie naboru do Bazy Mentorów i Przedsiębiorców – celem bazy jest połączenie praktyków biznesu ze środowiskiem szkolnym, zarówno w prowadzeniu wybranych zajęć pod nadzorem nauczyciela, jak i w kwestii wsparcia uczniów przy realizowaniu projektów biznesowych oraz społecznych w ramach biznesu i zarządzania.
  Zgłoś mentora/przedsiębiorcę →
 • Otwarcie naboru do Bazy Studium Przypadku – celem bazy case study jest zebranie najbardziej wartościowych edukacyjnie analiz przypadków biznesowych, które posłużą jako podstawa dydaktyki biznesu i zarządzania oraz nowy element matury pisemnej BIZ. Nadesłane i zweryfikowane case study zostaną udostępnione bezpłatnie uczniom oraz nauczycielom za pomocą dedykowanej platformy edukacyjnej.
  Zgłoś studium przypadku →
Przewiń na górę