Projekty wspomagające praktyków biznesu

WIB - Biznes i zarządzanieGłównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy. Kluczową rolę w realizacji tego założenia pełnią praktycy biznesu, którzy dzielą się praktyczną wiedzą z nauczycielami i uczniami.
Warszawski Instytut Bankowości zachęca praktyków biznesu do skontaktowania się z nauczycielami biznesu i zarządzania w lokalnych szkołach ponadpodstawowych i współpracy w ramach nowego przedmiotu.

Przygotujemy pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych ułatwiających podjęcie współpracy z nauczycielami i poprowadzenie pierwszych spotkań z młodzieżą.

Współpraca ze szkołami to szansa na m.in.:

 • wyszkolenie specjalistów zgodnie z potrzebami firmy,
 • wzbudzenie zainteresowania firmą wśród przyszłych pracowników,
 • uzupełnienie kadr,
 • pozyskanie młodych talentów,
 • wypełnienie założeń strategii firmy,
 • budowanie marki dobrego pracodawcy,
 • promowanie firmy w regionie,
 • działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • chęć wspierania procesu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • zaznajomienia młodzieży z potrzebami i oczekiwaniami firmy,
 • wpływ na poziom edukacji (własnych) dzieci.