Biznes i zarządzanie – Przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Już są dostępne nowe materiały edukacyjne BIZ:

BIZNES I ZARZĄDZANIE
Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2023/2024

WIB - Biznes i zarządzanieWarszawski Instytut Bankowości, organizator jednego z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie „Bankowcy dla Edukacji”, uruchomił projekt, którego celem jest wspieranie nauczycieli i szkół we wdrażaniu, a następnie realizacji nowego przedmiotu szkolnego.

Biznes i zarządzanie to szansa na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa.

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022”, przeprowadzonego na zlecenie WIB i Fundacji GPW, wynika, że co trzeci dorosły Polak negatywnie ocenia swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Pomimo, iż na przestrzeni lat bardzo wiele udało się w tym obszarze zmienić na lepsze, to rezultaty badania jednoznacznie obrazują skalę problemu. Zapytani o poziom swojej wiedzy ankietowani średnio oceniają ją na trójkę minus w pięciostopniowej skali.

Ponad połowa respondentów uważa, że obowiązek edukacji finansowej powinien zaczynać się już w szkole podstawowej, a co trzeci pytany wskazuje, że właściwszym etapem jest szkoła ponadpodstawowa.

Warszawski Instytut Bankowości - WIB

WIB aktywnie wspiera proces wdrożenia BIZ

Ponad

seminariów i warsztatów
dla nauczycieli
0

Ponad

nauczycieli uczestniczących
w seminariach i warsztatach
0
Przewiń na górę