Projekty wspomagające nauczycieli BIZ

WIB - Biznes i zarządzanieWażną rolą WIB jest inspirowanie całego sektora bankowego i finansowego oraz wszystkich instytucji publicznych do szerokiego włączenia się w powszechną edukację ekonomiczną, jako jednego z warunków rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Od lat WIB również wspiera i uczestniczy w inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez naszych Partnerów.

Rola nauczycieli w wychowaniu, edukowaniu i kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży jest kluczowa. Wprowadzana reforma edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej likwidująca podstawy przedsiębiorczości i wprowadzająca nowy przedmiot – biznes i zarządzanie, w tym w zakresie rozszerzonym i możliwością zdawania z niego matury, jest niewątpliwym wyzwaniem dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Rozszerzenie zakresu edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych powoduje konieczność jeszcze mocniejszego wdrożenia elementów edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych, tak aby przygotować uczniów do spotkania z BIZ.

Warszawski Instytut Bankowości zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na seminaria, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli oraz zachęca do zapoznania się z projektami edukacyjnymi, które wspierają nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną.

Seminaria

Seminaria

Warsztaty

Warsztaty

Szkolenia online

Szkolenia online

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Instytucje

Instytucje

Seminaria stacjonarne i online „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i samorządami terytorialnymi w całym kraju, organizuje seminaria, których celem jest wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w przygotowaniu się do zmian, jakie nastąpią w roku szkolnym 2023/2024.

W ich trakcie przekazujemy bieżące informacje o pracach nad wprowadzeniem do polskich szkół przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedstawiamy materiały i projekty edukacyjne, mogące wspomóc nauczycieli w procesie wdrażania zmian w edukacji ekonomicznej na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Celem seminariów jest również wskazanie nauczycielom szkół podstawowych, w jaki sposób, w ramach już prowadzonych przedmiotów, można przygotować uczniów do istotnych zmian, z jakimi spotkają się w szkołach ponadpodstawowych.

Na spotkania w szczególności zapraszamy:

 • dyrektorów szkół ponadpodstawowych,
 • nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, ekonomicznych przedmiotów zawodowych, wychowawców i innych nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną w szkołach ponadpodstawowych,
 • nauczycieli matematyki, doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawców i innych nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną w szkołach podstawowych.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma zaświadczenie, pakiet seminaryjny, w tym książki: „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” i „Ekonomia dla Ciekawych” oraz materiały edukacyjne, wspomagające prowadzenie zajęć o tematyce ekonomiczno-finansowej.

Pobierz prezentacje:

Pobierz folder:

Sprawdź:

Warsztaty

Od lutego 2023 r. realizujemy cykl warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji projektów Przygody przedsiębiorczego Dżeka (PPD) oraz Porwani przez Ekonomię (PPE).

Nauczyciele zarejestrowani w projektach PPE i PPD, po odbyciu warsztatów, otrzymają Szkolny Pakiet Projektowy, który składa m.in. z książek, komiksów, kolorowanek, scenariuszy lekcji, prezentacji oraz innych materiałów przydatnych w realizacji projektu.

Rejestracja do projektów:

Szkolenia online

Od marca do czerwca 2023 r. wykładowcy Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przeprowadzą cykl szkoleń, których celem jest przekazanie nauczycielom podstawowych informacji z obszaru zarządzania ryzykiem, oszczędzania oraz inwestowania długoterminowego oraz cyberbezpieczeństwa. Informacje przekazywane w ramach szkoleń wzmocnią kompetencje ekonomiczne nauczycieli.

Szkolenia będą odbywać się o godz. 16:00, potrwają ok. 60 minut, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Najbliższe szkolenie

Zarządzanie ryzykiem
Prowadzący:
 • Mateusz Zając – Dyrektor regionalny Programu “Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”
Zagadnienia:
 • Finansowa poduszka bezpieczeństwa
 • Sposoby na oszczędzanie
 • Różnica pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem
 • Dywersyfikacja, jako najważniejsza zasada ograniczania ryzyka w inwestowaniu
NZB - Szkolenie dla nauczycieli - Inwestowanie oraz oszczędzanie długoterminowe

Zakończone szkolenia:

Zarządzanie ryzykiem

Prowadzący:

 • Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu “Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

Zagadnienia:

 • Problem zadłużenia osób fizycznych i przedsiębiorców
 • Korzystanie z informacji gospodarczych
 • Funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczych
 • Zastrzeganie utraconych dokumentów tożsamości
Bezpłatne szkolenie wzmacniające kompetencje ekonomiczne nauczycieli - Zarządzanie ryzykiem - 9 maja 2023 r.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

 • 14 marca, godz. 16.00

Prowadzący:

 • Marcin Wąsik-Wiszniewski – dyrektor regionalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Zagadnienia:

 • Cyberbezpieczeństwo usług finansowych
 • Bezpieczne hasła
 • Media społecznościowe
 • Zastrzeganie dokumentów w przypadku ich utraty

Wiarygodność finansowa

 • 5 kwietnia, godz. 16.00
Prowadzący:
 • Piotr Żmudzki – wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Zagadnienia:

 • Budowanie wiarygodności finansowej
 • Historia kredytowa
 • Ocena punktowa – scoring
 • Ochrona przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek na utracone dane osobowe

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl) to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce – jest realizowany na podstawie porozumień podpisanych z ponad 120 uczelniami. Powstał w 2009 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Projekty edukacyjne

Instytucje zaangażowane w realizację edukacji ekonomicznej