Projekty wspomagające nauczycieli BIZ

Projekty wspomagające nauczycieli BIZ

WIB - Biznes i zarządzanieRola nauczycieli w wychowaniu, edukowaniu i kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży jest kluczowa. Reforma edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej likwidująca podstawy przedsiębiorczości i wprowadzająca nowy przedmiot – biznes i zarządzanie z możliwością zdawania matury, jest niewątpliwym wyzwaniem dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
Rozszerzenie zakresu edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych powoduje konieczność jeszcze mocniejszego wdrożenia elementów edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych, tak aby przygotować uczniów do spotkania z BIZ.

Warszawski Instytut Bankowości zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na seminaria, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli oraz zachęca do zapoznania się z projektami edukacyjnymi, które wspierają nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną.

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

Seminaria

Seminaria

Warsztaty

Warsztaty

Szkolenia online

Szkolenia online

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Seminaria „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i samorządami terytorialnymi w całym kraju, organizuje seminaria, których celem jest wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli we wdrażaniu przedmiotu biznes i zarządzanie.

W ich trakcie przekazujemy bieżące informacje o nowym przedmiocie oraz przedstawiamy materiały i projekty edukacyjne wspomagające nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie.

Celem seminariów jest również wskazanie nauczycielom szkół podstawowych, w jaki sposób, w ramach już prowadzonych przedmiotów, można przygotować uczniów do istotnych zmian, z jakimi spotkają się w szkołach ponadpodstawowych.
Na spotkania w szczególności zapraszamy:
 • dyrektorów szkół ponadpodstawowych,
 • nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, ekonomicznych przedmiotów zawodowych, wychowawców i innych nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną w szkołach ponadpodstawowych,
 • nauczycieli matematyki, doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawców i innych nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną w szkołach podstawowych.
BIZ - WIB - Współpracujące Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na kontakt@biznesizarzadzanie.pl

Pobierz prezentacje z seminariów:

Warsztaty

Od lutego 2023 r. realizujemy cykl warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji projektów Przygody przedsiębiorczego Dżeka (PPD) oraz Porwani przez Ekonomię (PPE). Oba projekty wpisują się w podstawę programową nowego przedmiotu.

Nauczyciele zarejestrowani w projektach PPE i PPD, po odbyciu warsztatów, otrzymają Szkolny Pakiet Projektowy, który składa m.in. z książek, komiksów, kolorowanek, scenariuszy lekcji, prezentacji oraz innych materiałów przydatnych w realizacji projektu.

Przygody Przedsiębiorczego Dżeka - PPD

Przygody Przedsiębiorczego Dżeka

Projekt skierowany do szkół podstawowych:

www.PrzedsiebiorczyDzek.pl/rejestracja

Porwani przez Ekonomię - PPE

Porwani przez Ekonomię

Projekt skierowany do starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych:

www.PorwaniPrzezEkonomie.pl/rejestracja

Szkolenia online

Wykładowcy Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem prowadzą cykl szkoleń, których celem jest przekazanie nauczycielom podstawowych informacji m.in. z obszaru zarządzania ryzykiem, oszczędzania oraz inwestowania długoterminowego oraz cyberbezpieczeństwa. Informacje przekazywane w ramach szkoleń wzmacniają kompetencje ekonomiczne nauczycieli.

Szkolenia trwają ok. 60 minut, a każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Przeprowadzone szkolenia:

 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Prowadzący: Marcin Wąsik-Wiszniewski – dyrektor regionalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • Wiarygodność finansowa

  Prowadzący: Piotr Żmudzki – wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Zarządzanie ryzykiem

  Prowadzący: Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

  Prowadzący: Mateusz Zając – dyrektor regionalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl) to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce – jest realizowany na podstawie porozumień podpisanych z ponad 120 uczelniami. Powstał w 2009 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Informacje o kolejnych szkoleniach wysyłane są w newsletterach.

Projekty edukacyjne

Przewiń na górę