Dlaczego kraje różnią się poziomem rozwoju? - Abstract 3D World Map

Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, Gospodarka rynkowa

Dlaczego kraje różnią się poziomem rozwoju?

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP I.11. Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie – uczeń: rozróżnia rodzaje i źródła innowacji, a także wyjaśnia na wybranych przykładach ich wpływ na zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku.

ZP III.6. Gospodarka rynkowa – uczeń: identyfikuje podstawowe parametry charakteryzujące gospodarkę (w tym produkt krajowy brutto (PKB), inflacja, zatrudnienie, bezrobocie).

ZR II.23. Gospodarka rynkowa – uczeń: poprawnie posługuje się terminami ekonomicznymi oraz korzysta z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji gospodarczych.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Odtwórz film na temat Animacja multimedialna: Dlaczego kraje różnią się poziomem rozwoju?

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!