Rynek finansowy – zaufanie w biznesie

Gospodarka rynkowa, Finanse osobiste i rynek

Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP IV.3. Finanse osobiste – uczeń: charakteryzuje najważniejsze instytucje
rynku finansowego w Polsce oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu
gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów.

ZP IV.16. Finanse osobiste – uczeń: jest świadomy, że należy korzystać z
różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji
finansowych.

ZR II.17. Gospodarka rynkowa – uczeń: charakteryzuje narzędzia polityki
monetarnej (pieniężnej) banków centralnych i ich wpływ na funkcjonowanie
gospodarki jako całości, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe (na
przykładzie Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej).

ZR III.2. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dobiera sposoby
ograniczania ryzyka do konkretnej sytuacji inwestora.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!

Przewiń na górę