Green Up And Red Down Arrow For Trade

Gospodarka rynkowa, Finanse osobiste i rynek finansowy

Czy nierówności dochodowe są nieuniknione?

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP III.1. Gospodarka rynkowa – uczeń: dostrzega znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym – w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

ZR II.12. Gospodarka rynkowa – uczeń: charakteryzuje narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę oraz dyskutuje na temat metod przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym w gospodarce krajowej i światowej.

ZR II.23. Gospodarka rynkowa – uczeń: poprawnie posługuje się terminami ekonomicznymi oraz korzysta z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji gospodarczych.

ZR II.13. Gospodarka rynkowa – uczeń: rozróżnia podejście etatystyczne i liberalne w rozpatrywaniu roli państwa w gospodarce i ich wpływ na funkcjonowanie biznesu.

ZR III.13. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: wyjaśnia wpływ podatków na gospodarkę kraju, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Odtwórz film na temat Animacja multimedialna: Czy nierówności dochodowe są nieuniknione?
Odtwórz film na temat Omówienie scenariusza lekcji: Dlaczego jedni zarabiają górę kasy, a drudzy grosze?

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!