Czy roboty zastąpią ludzi?

Finanse osobiste, Rynek pracy i zatrudnienie

Czy roboty zastąpią ludzi?

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP V.4. Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy – uczeń: analizuje swoje kompetencje i zestawia je z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

ZR IV.2. Rynek pracy i zatrudnienie – uczeń: wyjaśnia mechanizm popytu i podaży na rynku pracy oraz identyfikuje czynniki wpływające na równowagę na rynku pracy.

ZR IV.5. Rynek pracy i zatrudnienie – uczeń: analizuje swoje mocne i słabe strony oraz szanse i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej, dostrzegając rolę procesu uczenia się przez całe życie.

ZR IV.6. Rynek pracy i zatrudnienie – uczeń: analizuje swoje kompetencje pod kątem możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu, praktyki lub stażu oraz znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Odtwórz film na temat Animacja multimedialna: Czy roboty zastąpią ludzi?

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!