Mądre inwestowanie - Finanse osobiste i rynek finansowy - Artificial Money Tree

Finanse osobiste i rynek finansowy

Mądre inwestowanie

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP IV.8. Finanse osobiste – uczeń: rozróżnia formy oszczędzania i podstawowe formy inwestowania, ocenia je pod względem ryzyka, przewidywanych zysków i płynności.

ZP IV.9. Finanse osobiste – uczeń: ma świadomość pułapek związanych z wyborem podstawowych form oszczędzania i inwestowania, w tym inwestowania spekulacyjnego (z uwzględnieniem inwestycji alternatywnych), wykazuje różnice między inwestowaniem i hazardem oraz przeprowadza symulowaną alokację środków finansowych w wybrane formy oszczędzania i inwestowania.

ZP IV.12. Finanse osobiste – uczeń: dostrzega konieczność wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę i jest świadomy efektów finansowych związanych z procentem składanym dla długiego okresu dla długiego okresu lokowania środków.

ZP IV.14. Finanse osobiste – uczeń: charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych i objaśnia mechanizm inwestowania w akcje na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZP IV.16. Finanse osobiste – uczeń: jest świadomy, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych.

ZR III.2. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dobiera sposoby ograniczania ryzyka do konkretnej sytuacji inwestora.

ZR III.3. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: wymienia podstawowe zasady optymalnej strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym i przygotowuje plan oszczędzania lub inwestowania na podstawie zasady dywersyfikacji ryzyka.

ZR III.4. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dyskutuje nad wyborem rodzaju funduszu inwestycyjnego, uwzględniając potencjalne zyski i ryzyko wystąpienia strat.

ZR III.5. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: rozróżnia formy inwestowania w instrumenty na rynku pieniężnym, kapitałowym i instrumenty alternatywne oraz ocenia możliwą rentowność, ryzyko i płynność każdego instrumentu inwestycyjnego.

ZR III.6. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dyskutuje na temat wad i zalet samodzielnego inwestowania na giełdzie oraz inwestowania w fundusz inwestycyjny.

ZR III.7. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: wyjaśnia zasady nabycia wybranych instrumentów inwestycyjnych (zakup akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

ZR III.9. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: charakteryzuje błędy i pułapki w podejmowaniu decyzji finansowych, w tym związane z ograniczeniami psychologicznymi inwestorów.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!