Oszczędzanie i inwestowanie

Oszczędzanie i inwestowanie - A Roll Of Bills And Graphs

Finanse osobiste i rynek finansowy

Oszczędzanie i inwestowanie

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP IV.3. Finanse osobiste – uczeń: charakteryzuje najważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów.

ZP IV.8. Finanse osobiste – uczeń: rozróżnia formy oszczędzania i podstawowe formy inwestowania, ocenia je pod względem ryzyka, przewidywanych zysków i płynności.

ZP IV.9. Finanse osobiste – uczeń: ma świadomość pułapek związanych z wyborem podstawowych form oszczędzania i inwestowania, w tym inwestowania spekulacyjnego (z uwzględnieniem inwestycji alternatywnych), wykazuje różnice między inwestowaniem i hazardem oraz przeprowadza symulowaną alokację środków finansowych w wybrane formy oszczędzania i inwestowania.

ZR III.2. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dobiera sposoby ograniczania ryzyka do konkretnej sytuacji inwestora.

ZR III.3. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: wymienia podstawowe zasady optymalnej strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym i przygotowuje plan oszczędzania lub inwestowania na podstawie zasady dywersyfikacji ryzyka.

ZR III.6. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: dyskutuje na temat wad i zalet samodzielnego inwestowania na giełdzie oraz inwestowania w fundusz inwestycyjny.

ZR III.9. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: charakteryzuje błędy i pułapki w podejmowaniu decyzji finansowych, w tym związane z ograniczeniami psychologicznymi inwestorów.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujemy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały są częścią projektu edukacyjnego EduAkcja (bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/), który jest częścią projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL (bakcyl.wib.org.pl), w ramach którego pracownicy instytucji partnerskich, prowadzą lekcje online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zarejestruj swoją klasę na lekcje prowadzone przez praktyków na bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/lekcje/

Przewiń na górę