Business Player Enjoying Success

Studium przypadku:
Określanie ryzyk związanych z realizowanymi projektami

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP II.2. Zarządzanie projektami – uczeń: definiuje cele projektu, wykorzystując technikę SMART.

Szczegółowe informacje znajdują się w studium przypadku.

Kluczowy przekaz historii

Każdy cel, zarówno ten biznesowy, jak i dotyczący życia codziennego, może zostać określony w sposób ułatwiający jego osiągnięcie.

Czas trwania

Do 15 minut

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl