Studium przypadku – Określenie wymaganych kompetencji

Studium przypadku:
Określenie wymaganych kompetencji

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP I.1 Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie – uczeń: na wybranych przykładach identyfikuje cechy człowieka przedsiębiorczego, rozpoznaje je u siebie i określa związek zachowania się osoby przedsiębiorczej z szansami, jakie stwarza gospodarka…

ZP I.3. Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie – uczeń: identyfikuje składowe kompetencji osoby przedsiębiorczej (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw) i zależności zachodzące między nimi, a także dokonuje analizy własnych kompetencji…

Szczegółowe informacje znajdują się w studium przypadku.

Kluczowy przekaz historii

Na podstawie ogólnej znajomości firmy, czy stanowiska pracy jesteśmy w stanie określić wymagane kompetencje/umiejętności.

Czas trwania

Do 15 minut

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Przewiń na górę