Senior Emotional Businessman

Studium przypadku:
Skuteczny marketing wyjątkowego produktu

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZR V.2. Przedsiębiorstwo – uczeń: znajduje pomysł na własne przedsięwzięcie biznesowe lub społeczne, wykorzystując zebrane dane rynkowe (w tym: wielkość rynku, strukturę konkurencji i klientów lub beneficjentów) i wskazując sposoby wyróżnienia się na…

ZR V.4. Przedsiębiorstwo – uczeń: opracowuje w zespole biznesplan przedsięwzięcia, zachowując jego właściwą strukturę.

ZR V.7. Przedsiębiorstwo – uczeń: na podstawie zgromadzonych informacji opracowuje profil klienta lub beneficjenta docelowego i podaje ich podstawowe charakterystyki.

ZR V.19. Przedsiębiorstwo – uczeń: charakteryzuje główne instrumenty marketingowe, wyjaśnia ich rolę i projektuje działania marketingowe w planowanym przedsięwzięciu biznesowym lub społecznym.

Szczegółowe informacje znajdują się w studium przypadku.

Kluczowy przekaz historii

Strategia marketingowa musi być dostosowana do produktu i stanowi ważny element sukcesu biznesowego.

Czas trwania

Do 15 minut

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl