Criminal Hacking Laptop In Dark

Finanse osobiste

Cyberbezpieczeństwo

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP IV.11. Finanse osobiste – uczeń: rozumie zasady bezpieczeństwa i dostrzega zagrożenia przy korzystaniu z systemów elektronicznych związanych z finansami osobistymi, w tym bankowości elektronicznej.

ZP IV.17. Finanse osobiste – uczeń: ocenia przykłady praktyk i zachowań etycznych oraz nieetycznych na rynku finansowym i formułuje rekomendacje co zrobić, żeby nie paść ofiarą nieuczciwych praktyk.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL (bakcyl.wib.org.pl) w ramach którego pracownicy banków – w ramach wolontariatu, prowadzą lekcje online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (cyber.wib.edu.pl).

Zarejestruj swoją klasę na lekcje prowadzone przez praktyków: bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/lekcje/