Dlaczego część ludzi nie ma pracy?

Tired Of Seeking Job

Gospodarka rynkowa, Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, Rynek pracy i zatrudnienie

Dlaczego część ludzi nie ma pracy?

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

III.6(P) identyfikuje podstawowe parametry charakteryzujące gospodarkę (w tym produkt krajowy brutto (PKB), inflację, zatrudnienie, bezrobocie);

V.5(P) analizuje oferty pracy, wskazuje najbardziej i najmniej poszukiwane zawody oraz identyfikuje potencjalne trudności w znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne;

IV.1(R) analizuje podstawowe mierniki i wskaźniki rynku pracy, w tym współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia;

IV.2(R) wyjaśnia mechanizm popytu i podaży na rynku pracy oraz identyfikuje czynniki wpływające na równowagę na rynku pracy;

Szczegółowe informacje: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Odtwórz film na temat Animacja multimedialna: Dlaczego część ludzi nie ma pracy?
Odtwórz film na temat Omówienie scenariusza lekcji: Dlaczego część ludzi nie ma pracy?

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały edukacyjne są częścią bezpłatnego projektu edukacyjnego Porwani przez Ekonomię (PorwaniPrzezEkonomie.pl) w ramach którego nauczyciele otrzymują m.in. scenariusze lekcji, prezentacje, animacje multimedialne, książkę, komiks.

Załóż konto na stronie projektu PPE i korzystaj z wielu darmowych materiałów edukacyjnych!

Przewiń na górę