Droga po kapitał

Droga po kapitał

Finanse osobiste i rynek finansowy, Przedsiębiorstwo

Droga po kapitał

Punkty podstawy programowej poruszone w materiale

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

ZP VI.7. Przedsiębiorstwo – uczeń: identyfikuje możliwe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.

ZR III.1. Finanse osobiste i rynek finansowy – uczeń: ma świadomość różnego podejścia do ryzyka przez poszczególne grupy inwestorów i jest w stanie ocenić własny poziom skłonności do ryzyka inwestycyjnego.

ZR V.21. Przedsiębiorstwo – uczeń: charakteryzuje źródła finansowania przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, w tym ze środków instytucji finansowych, urzędów pracy, funduszy unijnych, kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), „aniołów biznesu”, i określa funkcje inkubatorów przedsiębiorczości w powstawaniu oraz rozwoju małych firm.

Więcej informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie: pobierz PDF

Materiały edukacyjne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Jesteśmy organizatorem jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Europie – Bankowcy dla Edukacji. Realizujemy kilkanaście projektów skierowanych m.in. do uczniów i nauczycieli. Każdego roku, poprzez nasze bezpłatne projekty edukacyjne, docieramy do kilkuset tysięcy uczniów w całej Polsce, współpracując z kilkoma tysiącami nauczycieli.

Od 1 stycznia 2023 r. realizujmy projekt wpierający nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie: BiznesiZarzadzanie.pl

Materiały są częścią projektu edukacyjnego EduAkcja (bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/), który jest częścią projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL (bakcyl.wib.org.pl), w ramach którego pracownicy instytucji partnerskich, prowadzą lekcje online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zarejestruj swoją klasę na lekcje prowadzone przez praktyków na bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/lekcje/

Przewiń na górę